Chung tay phòng chống dịch, bệnh Covid-19, ngày 23/3/2020 đại diện lãnh đạo Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank huyện Chiêm Hóa đến thăm và hỗ trợ các em học sinh Trường THPT Kim Bình 500 chiếc khẩu trang và 1 thùng nước sát khuẩn. Thầy và trò trường THPT Kim Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời, đầy ý nghĩa của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa.

 Ban biên tập trường THPT Kim Bình